หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่  1. นายฐาปกรณ์  อยู่สันเทียะ ...
2020-02-11 13:39:09
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-02-11 13:36:51
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดโครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสังคมศึกษา ...
2020-02-11 13:33:16
คณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของ ...
2020-02-11 13:31:04
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี เเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า ณ เมืองเบรคโบรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 13 มกราคม ถึง 6 พฤษภาคม 2563 คณบดีคณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี เป็นตัวแท ...
2020-02-11 13:28:10
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-02-11 13:42:43
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าพบ คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาและการร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเข้าพบ รองศาสตราจารย์ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศ ...
2020-02-06 14:12:43
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “การบริการวิชาการยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จ.อุดรธานี”
วันที่ 28 และ 29 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ การบริการวิชาการยกร ...
2020-02-06 14:07:02
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ความร่วมมือโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก”
วันที่ 26 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รอง ...
2020-02-06 14:03:54
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา”
วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมาน ...
2020-02-06 13:59:55
ข่าวย้อนหลัง