หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-07-11 09:05:18


คณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ: งดรับสมัครเฉพาะ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการคุณธรรมโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562 

ตัวอย่างใบรับรอง.pdf 

ดาวน์โหลดใบสมัคร.pdf

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีย.pdf