คู่มือการเรียนการสอนโปรแกรม/แอพพลิเคชัน
Link

1.Google  Meet 

2.Zoom Clound Meeting
ดาวน์โหลด

3.การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Forms
ดาวน์โหลด

4.โปรแกรม Trello
ดาวน์โหลด

5.Google Classroom
ดาวน์โหลด

6.Moodle V.3.11.1
ดาวน์โหลด

7.การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสาขา สำหรับผู้ดูแลระบบ
ดาวน์โหลด

8.คู่มือการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง Google Drive ส่วนตัว

ดาวน์โหลด

9.คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One drive

ดาวน์โหลด