หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
12 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
ห้อง 1137 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562"  ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 และวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 1137 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)