หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโต้วาทีทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโต้วาทีทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
ห้อง 1137 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโต้วาทีทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติ (12th Annual Debate in English for Advanced Communication: Preparation for National and International Arenas 2019) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 1137 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)