หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยงานวิจัย"
โครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยงานวิจัย"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
27 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

โครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยงานวิจัย"ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน และ 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2562 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)