หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
6 ต.ค. 62 - 24 ก.พ. 63
วัดราชาธิวาสวิหาร

โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)