หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 25 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ เฮอริเทจ. แกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
25 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ เฮอริเทจ. แกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-27 09:03:26

   25 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ เฮอริเทจ. แกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง