หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-28 14:39:34

   28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา