หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
27 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-03 08:10:01

   27 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล จาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ ระดับ “ดีมาก”