หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ "Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges& Sharing the Solutions" ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ "Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges& Sharing the Solutions" ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-03 10:19:22

   งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙  "Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges& Sharing the Solutions" ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในครั้งนี้ โดยกำหนดการส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดงานและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.grad.ssru.ac.th/conference