หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-03 15:29:24

   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกำหนดกาเปิดรับสมัคร 3 รอบ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560 - 6 ก.ค. 2561