หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-05 13:40:35

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้กีฬาโรลเลอร์เบรดสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่คุณครูและเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนการเคหะทุ่งสองวิทยา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร