หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 9 มกราคม 2561 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1124
9 มกราคม 2561 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-10 08:45:14

9 มกราคม 2561 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1124