หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR)
มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-11 15:51:15

   มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ดีให้สาธารณชนทราบอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน