หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 กันยายน 2561โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย โดยผ่านการพัฒนาภาษาและการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน วิทยากรอาจารย์ปพจ ผาสุขดี ณ ห้อง1137
วันที่ 8 กันยายน 2561โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย โดยผ่านการพัฒนาภาษาและการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน วิทยากรอาจารย์ปพจ ผาสุขดี ณ ห้อง1137

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-11 22:32:37

วันที่ 8 กันยายน 2561โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย โดยผ่านการพัฒนาภาษาและการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน วิทยากรอาจารย์ปพจ ผาสุขดี ณ ห้อง1137