หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-22 08:30:38