หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 22 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
22 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-23 14:16:50

   22 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5