หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 5
คณะครุศาสตร์จัดสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-26 14:27:46

คณะครุศาสตร์จัดสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 5

   ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียนระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชาปฏิบัติการสอบในชุดวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1และ2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ