หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 21 มกราคม 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ชมพูนุช ศุภผลศิริ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาครูแลกเปลี่ยนชาวอินโอนีเซียจาก Lambung Mangkurat University ที่สนามบินดอนเมือง
วันที่ 21 มกราคม 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ชมพูนุช ศุภผลศิริ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาครูแลกเปลี่ยนชาวอินโอนีเซียจาก Lambung Mangkurat University ที่สนามบินดอนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-26 14:38:18

   วันที่ 21 มกราคม 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ชมพูนุช ศุภผลศิริ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาครูแลกเปลี่ยนชาวอินโอนีเซียจาก Lambung Mangkurat University ที่สนามบินดอนเมือง