หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 25 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2561 ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั
25 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2561 ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-26 14:43:48

   25 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2561 ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 6 แห่ง