หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 มกราคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Beijing Wuzi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
26 มกราคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Beijing Wuzi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-26 16:04:46

   26 มกราคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Beijing Wuzi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Weng Xingang ,Vice President เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีประเด็นในการหารือ ครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาจีน วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาโลจิสติก และนโยบายให้ทุนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน