หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)
26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-29 08:05:24

   26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมฐาน การแสดงละครภาษาอังกฤษ และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา และได้รับความบันเทิงผ่านกิจกรรมต่างๆ