หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 30 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม แ
30 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม แ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-31 09:33:00

   30 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของทั้งสองสถาบัน ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์และพระตำหนักสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา