หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจ้นทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561
1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจ้นทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-06 08:52:36

   1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจ้นทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1