หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอัดวิดิโอประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอัดวิดิโอประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-06 08:56:52

   วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอัดวิดิโอประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ ในกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงานสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 400 คนจากทั่วประเทศ โดยภายในงานมีนิทรรรศการ"ก้าวแรกอย่างมั่นคง" จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา