หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 2" โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 2" โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-06 09:03:34

   1 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 2" โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา