หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย โดย อ.ดร. ศศิวรรณ เมลืองนนท์
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย โดย อ.ดร. ศศิวรรณ เมลืองนนท์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-19 08:28:59

   อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย โดย อ.ดร. ศศิวรรณ เมลืองนนท์

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารและใช้บทสนทนาง่ายๆสำหรับเด็กปฐมวัยได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๓๗ คณะครุศาสตร์