หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > 9 ก.พ. 2561 น.ส.วิชิตา หงษ์พงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ใน"โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9 ก.พ. 2561 น.ส.วิชิตา หงษ์พงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ใน"โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-21 10:00:41

วันที่ 9 ก.พ. 2561 น.ส.วิชิตา หงษ์พงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ใน"โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์