หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะ
21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-22 09:20:28

21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะ