หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ตอน สร้างกล้าครู ผู้กล้าสอน
24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ตอน สร้างกล้าครู ผู้กล้าสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-28 14:47:46

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ตอน สร้างกล้าครู ผู้กล้าสอน โดยพานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จำนวน 58 คน เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการฟังเชิงลึก การใคร่ครวญถึงจุดยืนของการเป็นครูในทุกวันนี้ รวมไปถึง การเข้าใจตนเองผ่านกิจกรรมผู้นำสี่ทิศ ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระบวนการที่มีความสามารถ นำทีมโดย อาจารย์ธานินทร์ แสนทวีสุข // ดร.รัชนิกร ชลไชยะ จัดโครงการ