หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีืี่ 4 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้อง1137 โดยท่านวิทยากร อาจารย์ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีืี่ 4 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้อง1137 โดยท่านวิทยากร อาจารย์ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-28 14:49:31

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีืี่ 4 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้อง1137 โดยท่านวิทยากร อาจารย์ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง