หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส
26 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-28 14:52:56

26 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา