หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอ
อาจารย์ ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-28 14:55:06

อาจารย์ ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย