หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-02 08:15:43

อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี