หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 10 และ 18 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯในหัวข้อโครงการการประเมินการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการพัฒนา
เมื่อวันที่ 10 และ 18 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯในหัวข้อโครงการการประเมินการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-02 08:34:58

เมื่อวันที่ 10 และ 18 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯในหัวข้อโครงการการประเมินการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการพัฒนา โดยการบริการวิชาการครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมเป็นครูจากโรงเรียนในเครือข่าย