หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา จงใจรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.89 ที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รางวัลเหรียญทองคำ เกีย
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา จงใจรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.89 ที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รางวัลเหรียญทองคำ เกีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-05 08:13:11

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา จงใจรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.89 ที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รางวัลเหรียญทองคำ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสูงสุดของคณะโดยปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร