หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้ขานนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้ขานนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-06 13:44:24

อ.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้ขานนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช