หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-06 13:49:12

6 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา