หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 7 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
7 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-08 08:36:32

7 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)