หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความอาลัยและระลึกถึง อาจารย์ผาณิต เย็นแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ขอให้ท่านสู่ความสุขสงบชั่วนิรันดร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความอาลัยและระลึกถึง อาจารย์ผาณิต เย็นแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ขอให้ท่านสู่ความสุขสงบชั่วนิรันดร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-13 09:58:14

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความอาลัยและระลึกถึง อาจารย์ผาณิต เย็นแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ขอให้ท่านสู่ความสุขสงบชั่วนิรันดร์