หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดยอาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดยอาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-13 11:53:30

   โครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดยอาจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทำ Mou ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหาร โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – วัน อาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑