หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-14 14:59:53

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา