หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 13 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีัคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสว
13 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีัคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสว

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-14 11:48:07

13 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีัคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา