หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-19 08:59:47

15 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา