หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ปี 2561
คณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:06:19

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิชาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ พร้อมทั้งเป็นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ และการแสดงความสามารถของนักศึกษาคณะครุศาสตร์