หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสาตร์ขอขอบคุณนางสาวเขมจีรา ทองนาค นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ #วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เก็บบัตรเอทีเอ็มของนางสาวเกศินี บัวช่วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้ที่ตู้เอทีเอ็มหน้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย และนำส่งคณะเพื่อคืนให้กับเจ้าของบัตร
คณะครุศาสาตร์ขอขอบคุณนางสาวเขมจีรา ทองนาค นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ #วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เก็บบัตรเอทีเอ็มของนางสาวเกศินี บัวช่วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้ที่ตู้เอทีเอ็มหน้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย และนำส่งคณะเพื่อคืนให้กับเจ้าของบัตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-03 13:40:52

คณะครุศาสาตร์ขอขอบคุณนางสาวเขมจีรา ทองนาค นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ #วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เก็บบัตรเอทีเอ็มของนางสาวเกศินี บัวช่วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้ที่ตู้เอทีเอ็มหน้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย และนำส่งคณะเพื่อคืนให้กับเจ้าของบัตร