หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 7 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้ใช้บัณฑิต
7 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้ใช้บัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-08 09:02:40

7 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้ใช้บัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า ถนนสามเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา