หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และคำชมเชย ณ ห้องประชุม 1124
27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และคำชมเชย ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-30 08:48:02

27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และคำชมเชย ณ ห้องประชุม 1124