หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 เมษายน 2561 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร๋สื่อเชิงปฏิสัมพันธ์เสมื่อนจริง AR (Augmemted Reality) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
27 เมษายน 2561 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร๋สื่อเชิงปฏิสัมพันธ์เสมื่อนจริง AR (Augmemted Reality) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-30 08:52:35

27 เมษายน 2561 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร๋สื่อเชิงปฏิสัมพันธ์เสมื่อนจริง AR (Augmemted Reality) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์